Staff

Filter:

  • Campus
  • Faculty
  • Institute
  • Other Institution
  • Position
  • Official capacity
  • Status
  • Department

Filter:

Last name; first name Phone / email
Kaba, Hasan Phone: +49 221-8275-5379
Käckel, Andreas Thomas Fernand Phone: +49 221-8275-4288
Kagon, Barbara Phone: +49 221-8275-3053
Kähm, Viktor Phone: +49 221-8275-2636
Kaiser, Susanne Phone: +49 221-8275-5162
Kalenborn, Detlef Clemens Phone: +49 221-8275-2156
Kaliva, Elisabeth Phone: +49 221-8275-3169
Kalka, Felix Phone:
Kallabis, Leonie Phone:
Kalmbach, Karolin Phone:
Kaltscheuer, Christoph Phone: +49 221-8275-3790
Kaluza, Andreas Josef Phone: +49 221-8275-2747
Kamau, Edwin Phone: +49 221-8275-2586
Kaminsky, Carmen Phone: +49 221-8275-3605
Kamp, Aline Phone: +49 2261-8196-6263
Kämper, Björn Phone: +49 221-8275-4430
Kampmann, Andreas Phone: +49 2261-8196-6287
Kampmann, Jannis Nicolas Phone: +49 221-8275-4363
Kamrath, Carolin Phone: +49 221-8275-5407
Kandil, Amr Phone: +49 2261-8196-6408
Kandora, Natalie Phone:
Kanzenbach, Bruno Phone:
Kaprolat, Patrick Phone: +49 221-8275-5284
Kar, Pubali Phone: +49 214-32831-4714
Karagöz, Yusuf Phone: +49 2261-8196-6576
Karahan, Bircan Phone: +49 221-8275-3167
Karasch, Sarah Phone: +49 221-8275-3598
Karayakas, Aykan Cem Phone:
Kardelky, Christian Phone: +49 221-8275-2353
Karim, Zwan Phone:
Karpe, Jan Phone: +49 2261-8196-6388
Karrenbrock, Anne Phone:
Karsch, Stefan Phone: +49 2261-8196-6472
Karzel, Rüdiger Phone: +49 221-8275-2831
Kasper, Ruth Phone: +49 221-8275-2791
Kastenholz, Silvia Phone:
Kastner, Marc Phone: +49 221-8275-3756
Kath-Petersen, Wolfgang Phone: +49 221-8275-2611
Katrakova-Krüger, Danka Phone: +49 2261-8196-6351
Katsoutas, Kristina Phone: +49 214-32831-4702
Kauder, Björn Phone:
Kaufel, John Phone:
Kaufmann, Johanne Sophia Phone: +49 221-8275-4141
Kaufmann, Sebastian Phone:
Kaulbach, Ronald Phone:
Kaulen, Nicolas Phone: +49 221-8275-4264
Kaulig, Nanette Phone: +49 221-8275-5905
Kawa, Christine Phone:
Kaya, Fatih Bahadir Phone:
Kaya, Jülide Aydan Phone:
Kayan, Gürkan Furkan Phone:
Kees, Harald Phone:
Keim, Rebekka Phone:
Keimer, Janka Phone: +49 221-8275-5281
Keller, Jüri Phone:
Keller, Peter Phone: +49 221-8275-2127
Keller, Tobias Phone: +49 221-8275-4438
Kellersohn, Norbert Phone: +49 221-8275-2267
Kemming, Jan Dirk Phone:
Kemna, Uwe Phone: +49 221-8275-5166
Kemp, Katrin Phone: +49 221-8275-5393
Kemper, Gabriele Phone:
Kendler, Ricarda Phone: +49 2261-8196-6579
Kentrup, Julian Phone: +49 221-8275-2101
Keppeler, Lutz Martin Phone:
Kern, Jana Maria Phone: +49 221-8275-5486
Kern, Peter Phone:
Kerschgens, Frank Phone: +49 2261-8196-6625
Kersting-Pohl, Heike Phone:
Kert, Carla Phone: +49 221-8275-3917
Kerz, Andrea Phone: +49 221-8275-2432
Keß, Thomas Phone:
Kesselhut, Kaja Phone:
Keterling, Kristina Phone: +49 221-8275-3157
Kheir El Din, Mona Phone: +49 221-8275-5469
Khorram, Sigrid Phone: +49 221-8275-3309
Kiefer, Kai Phone:
Kiehle, Thorsten Phone: +49 214-32831-4652
Kiesewetter-Göhring, Ulrike Phone:
Kievernagel, Karl Phone: +49 221-8275-2704
Kilian, Jakob Samuel Phone:
Killmann, Sophie Elisabeth Phone: +49 221-8275-4495
Kim, Chong Dae Phone: +49 221-8275-2947
Kinne, Michael Phone: +49 221-8275-3259
Kipp, Doris Phone: +49 221-8275-2346
Kirch, Benedikt Phone:
Kirchhof, Marcus Phone:
Kirkines, Alexandra Phone: +49 221-8275-3673
Kirmaier, Christoph Phone:
Kirmse, Mathias Phone:
Kirstein, Nele Phone:
Kisielewski, Celina Phone:
Klanck, Stefan Phone: +49 214-32831-4611
Klapper, Benjamin Phone:
Klapproth, Nick Phone:
Klasen, Frithjof Phone: +49 2261-8196-6322
Klatt, Antonia Phone:
Klatt, Sebastian Phone: +49 221-8275-4595
Klaus, Manfred Phone: +49 221-8275-3127
Kleffner, Christine Phone: +49 221-8275-4055

M
M